Ikastaroaren edukia

 • Orokorra

  Proiektuak // Proyectos

  Atal honetan aurki ditzakegu Axular Lizeoko DBH3ko Teknologia ikasleek aztertutako proiektuak, Matia Fundazioko egoiliarrek planteatzen dituzten arazo teknologikoei erantzuna emateko.

  Ekite modua honako hau da:

  1. Boluntariotza Programaren bitartez jasotako arazoa Overclock taldeari aurkezten zaio eta, honek, DBH3ko Teknologia irakasleari.
  2. Overclock taldeak arazoaren berri e-lkartu plataformaren bidez zabaltzen du, foroen bitartez jaso baitezake adituen kanpoko laguntza.
  3. Irakasleak arazoaren berri ikasleei eman ondoren, horri buruzko hausnarketa egiten da honen zergatia, ingurua eta eragileak zehaztuz., eta kanpoko laguntza balego, hura aplikatuz.
  4. Lau ikasleko taldetan banatuta, ikasle bakoitzak bere azterketa egin ostean, ideia guztiak eztabaidatzen dira eta horietatik egokiena aukeratzen da.
  5. Talde guztien proposamen onenak klasearen aurrean azaltzen dira.
  6. Hortik aurrera, irakasleak finkatutako epe baten barruan, ikasleek garatu behar dituzte haien ideiak, txosten zientifiko bat eratuz.
  7. Irakasleak txostenak baloratzen ditu.
  8. Ideia interesgarrienak Matia Fundazioan aurkezten zaizkie egoiliar zein teknikariei.
  9. Overclock taldeak prozesuaren berri ematen du e-lkartu plataformaren bitartez.


  En esta sección encontrará los proyectos realizados por los alumnos de tecnología de 3º de ESO de Axular Lizeoa, que solucionan los problemas técnicos planteados por los residentesde Matia Fundazioa.

  Este es el procedimento para elaborar un proyecto:

  1. A través del Programa de Voluntariado, los problemas técnicos planteados son analizados por el equipo Overclock, para después presentarlos al profesor de tecnología de 3º de ESO.
  2. El equipo Overclock informa sobre el problema mediante la plataforma e-lkartu, así pudiendo recibir el apoyo de especialistas mediante foros.
  3. El profesor presenta el problema a los alumnos de clase. Estos, tras reflexionar sobre el tema, especifican las causas, el medio, los factores... Y aplicando la ayuda externa (si lo hubiera).
  4. Las ideas son discutidas por los alumnos, anteriormente divididos en grupos de cuatro. Las reflexiones argumentadas son de los mismos estudiantes. Así, después de valorar, se elige la mejor propuesta.
  5. Las mejores ideas de todos los grupos son expuestas en clase.
  6. Pasada esta fase, los alumnos deben desarrollar sus proyectos elaborando un dossier científico, dentro del plazo especificado por el profesor.
  7. El profesor valora los informes.
  8. Los mejores proyectos se presentan a los técnicos y residentes en Matia Fundazioa.
  9. El equipo Overclock informa sobre el proceso de elaboración de los proyectos mediante la plataforma e-lkartu.