Ikastaroaren edukia

 • Orokorra

  Proposamenak // Propuestas

  Bertan,  proposatutako arazo teknikoen bilduma aurki  dezakezu, kasu bakoitzean nork aurkezten duen eta horri buruzko azalpen bat.

  Zure proposamena utzi nahi nahi izanez gero, jarri harremanetan gurekin. Harremana atalean behar duzun informazioa aurkituko duzu. Bestela, gunean harpidetuta egonez gero, sor ezazu elkarrizketa hari berri bat proposamenen foroan.


  Aquí encontrará el conjunto de problemas técnicos, detallando en cada caso la persona que lo presenta y un resumen explicativo.

  Si quiere dejar una propuesta, póngase en contacto con nosotros. Encontrará la información necesaria en la sección de Contacto. Sino, en caso de estar registrado en el sitio, cree un nuevo hilo de conversación en el foro de las propuestas.

 • Jose Angel Etxeberria

  PROPOSAMENA / PROPUESTA

  Entzumen arazoa handia duen pertsona nagusi batek goizean esnatzeko araza handiak izaten ditu.

  Personas de edad avanzada con problemas de audición suelen tener problemas para despertarse por las mañanas.

  • Juan Ezeiza

   PROPOSAMENA / PROPUESTA

   Egoitzan laguntzaileari deitzeko etengailu kableduna ez da erraz eskuratzen ohearen goialdez altxa edo jaistean. Egokitzeko eta eskura izateko modu xume bat aurkitu beharko litzateke.

   Los pulsadores con cables de las residencias que se utilizan para llamar a los trabajadores no son de fácil acceso al subirse o bajarse de la cama. Deberíamos adaptar y encontrar algún modo sencillo para que las personas mayores tengan dicho aparato a mano.

   • Ana Rosa Sanchez

    PROPOSAMENAK / PROPUESTAS

    • Fruituak zuritzeko zailtasuna.
    • Ontzi nahiz sobreak irekitzeko zailtasuna (gurina, marmelada, azukrea...)
    • Espazio arazoak taka-takak pilatzerako orduan.
    • Ohetik altxatzeko arazoak.
    • Dificultad para pelar frutas.
    • Dificultad en apertura de envases y sobres (mantequilla, mermelada, azúcar...)
    • Problemas de espacio para apilar andadores.
    • Problemas para levantarse de la cama.
    • Xabier Aztiria

     PROPOSAMENA / PROPUESTA

     Hirugarren adineko pertsonek osasun arazoak edukitzea ohikoa da, zahartzaroa heldu ahala. Beraz, medikuarengana joan beharra izaten dute, bertan, maiz medikuen azalpenak ez dituzte garbi ulertzen eta kosta egiten zaie tratamenduak edo jarraibideak argi jasotzen. Gainera, askotan adineko pertsona hauek ez dute senideekin anbulategira joateko aukerarik eta honek egoera zailtzen du.

     Es habitual que las personas de la tercera edad padezcan problemas de salud de manera que envejecen. Por lo tanto, tienen necesidad de asistir al médico y una vez ahí, no son capaces de entender claramente las explicaciones y las pautas del doctor/ra. Además, en muchas ocasiones estas personas no tienen familiares con los que asistir a dicha cita y esto complica la situación del paciente.

     • Olatz Oiartzabal

      PROPOSAMENA / PROPUESTA

      Bakardadearen aurrean norbaitekin komunikatzeko beharra eta aldi berean familiarik gabekoen egoera isolatua da arazo nagusia. Hauen aurrean, komunikatzeko bideak zabaldu eta laguntasuna erraztu.

      Frente a la soledad la necesidad de comunicarnos con alguien y a su vez el estado de las personas sin familiares son uno de los problemas más significativos durante esta edad. Para ello, debemos ampliar las maneras de comunicación y facilitar el compañerismo.

      • Amaia Bernaras

       PROPOSAMENA / PROPUESTA

       • Datubase bat sortu, bertan adinekoek hartu behar dituzten botikak beren tamaina, forma eta kolorearen arabera sailkatu baita noiz hartu behar duten ere.
       • Por medio de una base de datos controlar qué medicinas deben tomar clasificadas por forma, color  y tamaño y la hora de ingesta
       • Aparagailu baten bidez, argazkia erakutsiz, zer  botika eta noiz hartu behar duten abisatzeko.
       • Un aparato que avise por medio de su correspondiente foto el medicamento que debe consumir a su hora.
       • Ander Muniategi

        PROPOSAMENA / PROPUESTA

        • Ebakuntzetan batzuetan gaixoei  gernua egiteko poltsa bat jartzen zaie. Ospitalean dauden bitartean, hau ez da arazoa. Baina, etxean, paseatzera atera nahi dutenean, arazo bilakatzen da: eragozpenak eta kanpotik poltsa ikustea. Irtenbiderik?
        • Bestalde, aulkietatik altxatzea edo aulkietan esertzea, zail egiten zaie. Ezin al zaie aulkiei zerbait jarri errazago altxa daitezen?
        • En ocasiones tras una operación al enfermo se le coloca una sonda externa para poder orinar.. Durante la estancia en el hospital, no resulta ser problema, sino cuando llegan a casa y quieren pasear, puesto que la bolsa queda expuesta y causa molestias. ¿Alguna solución?
        • Por otro lado, cuando intentan levantarse de una silla, suelen tener dificultades. ¿Podríais buscar alguna solución para ello?
        • Mari Jose Etxaniz

         PROPOSAMENA / PROPUESTA

         Adineko pertsonek zenbait lekutara deitzen dutenean eta erantzuten duenak makina, ordenagailu edo robot bat denean, ulertzeko arazoak dituzte.

         Cuando las personas mayores llaman a un sitio donde se utiliza una respuesta automatizada mediante una máquina, robot u ordenador, tienen dificultades de comprensión.

         • Xabier Larretxea

          PROPOSAMENA / PROPUESTA

          Etxetik irteterakoan, aldapa handia dago. Bustita dagoenean, labainkorra izan ohi da. Gurasoek beldurra diote kalera ateratzeari. Helduleku moduko zerbait? Zinta garraiagailu moduko zerbait? Polea sistema bat? (Baldintzak: (des)muntaia erraza, erabilera ziurra eta edozein aldapara egokitzeko gaitasuna)

          Al salir de casa, la cuesta es muy empinada. Cuando está húmeda, suele ser resbaladiza. Mis padres le tienen miedo. ¿Un tipo de barandilla podría ser la solución? ¿O acaso una cinta transportadora? ¿Un sistema de poleas tal vez? (Condiciones: cómodo (des)montaje, uso seguro y que sea adaptable a cualquier tipo de cuesta)

          • Itziar Redondo

           PROPOSAMENA / PROPUESTA

           Nire aiton-amonak etxetik kanpo daudenean norbaitek telefonoz deitzen badie, gero ez dira gai azken telefonoak topatu eta zein ordutan eta nork deitu duen jakiteko. Egia esan, ez da prozesu erraza eta nahiz eta guk behin eta berriz azaldu diegun, ez dira gai telefonoak ematen dien informazioa ulertzeko.

           Cuando mis abuelos se encuentran fuera de casa y alguien les llama, son incapaces de mirar y encontrar quien y cuando se ha realizado la llamada. A pesar de que no es un proceso fácil y tras varios intentos de explicarles el funcionamiento de éste no entienden la información que nos dan los teléfonos.

           • Mirari Olaizola

            PROPOSAMENA / PROPUESTA

            • Alfonbrak ez mugitzeko zerbait, bertan erraz erortzen baitira.
            • Algo para fijar las alfombras y así impedir la movilidad de éstas, ya que las personas mayores tienes la posiblidad de caerse.
            • Galtzerdiak janzteko zailtasunak izaten dituzte.
            • Gran dificultad que tiene este colectivo para  ponerse los calcetines o medias.
            • Agurtzane Olazagoitia

             PROPOSAMENA / PROPUESTA

             Telebistako mandoa oso konplexua da. Telebista itzali eta pizteko mando batekin nahikoa litzateke.

             El mando de la televisión es muy complicado para las personas mayores.

             • Jaione Mendarte

              PROPOSAMENA / PROPUESTA

              Alzheimer gaitza daukaten pertsonek lo erritmoak hautsita izaten dituzte batzuetan, eta gaueko edozein momentutan jaikitzen dira. Haien ziurtasunerako arazoak sor ditzake horrek. Ohetik jaikitzen diren garaian, zer sistema egon daiteke ingurukoak arazo honetaz jabetzeko.

              Las personas que padecen Alzheimer suelen tener sueño arrítmico, por lo que se levantan en cualquier momento nocturno. Esto puede causar varios problemas de seguridad. A la hora de levantarse de la cama, ¿podría haber algún sistema que avisase de esta situación del paciente a la gente del entorno?

              • Oihana Amonarraiz

               PROPOSAMENA / PROPUESTA

               Norberaren garbitasunerako ezintasuna, bainuontzira sartu eta atera ahal izatea.

               Problemas de autohigiene, poder entrar o salir de la bañera con facilidad.

               • Residencia Aurora Goitxea de Vitoria-Gasteizko Zaharren Egoitza

                PROPOSAMENAK / PROPUESTAS

                • Indar falta dela eta, janaria labanez mozteko zailtasuna.
                • Dificultades para cortar la comida con el cuchillo, puesto que no pueden hacer suficiente fuerza.
                • Pitxar edota botila batetik likidoa edalontzi batean botatzeko zailtasuna. Beteta daudenean,  pisu gehiegi daukate era likidoa mahaian erortzen da.
                • Dificultad para servir líquido de una jarra o botella, pesan demasiado y se derraman fácilmente.
                •  
                • Piktogramen laguntza janzteko orduan. Piktogramek jantziak janzteko ordena adieraziko lukete.
                • Ayuda de pictogramas a la hora de vestirse.  Los pictogramas indicarían el orden en el que los residentes se deben poner las prendas.
                • Kremailera / botoiak dauzkaten jantziak lotzeko zailtasuna.
                • Dificultad para abrochar prendas con cremalleras y/o botones
                • Armairuetan, altura desegokian zintzilikatuta geratzen diren gakoetako jantziak hartzeko zailtasuna.
                • Dificultad de acceso a las prendas de los armarios que no están a la altura.
                • Sorbalda edo bizkarreko arazoak dauzkaten pertsonek orrazteko zailtasuna daukate.
                • Dificultad a la hora de peinarse en las personas que tienen menos movilidad en los hombros.
                • Lurrera erori diren gauzak jasotzeko zailtasunak.
                • Dificultad para recoger cosas que se han caido al suelo.
                • Mesanotxean ezarritako objektuak; antiejuak, iratzargailua... ez erortzeko saihestea.
                • Cómo evitar que se caigan de la mesilla de noche los objetos depositados encima; gafas, despertador...
                • Momentu guztietan gertuko argia izatea, indar elektrikorik gabekoa, ez linterna bat bezalakoa edozein tokitatik eror daitekeena.
                • Poder tener luz cerca en todo momento, por ejemplo, una luz que no este enchufada a la corriente electrica y que no sea una linterna que se pueda caer al buscarla para encenderla.
                • Taka-taka erabiltzen duten pertsonek, nola garraia dezaketen botila bat ur edo baso bat ur bi eskuek taka-taka heltzen badiote?
                • Necesidad de ayuda técnica para trasportar líquidos en las personas con andador. ¿Cómo llevar un vaso de agua lleno cuando tienen las dos manos ocupadas?
                • Pertsona batek eskuak dardarka izatean daukan jateko zailtasuna.
                • Dificultades para comer a causa de los temblores en las manos.
                • Balazta fidagarriagoak arrapala mekanikoetan ziurtasunez mantentzeko aulki gurpildunetan.
                • Frenos más potentes y seguros en las sillas de ruedas para sostenerlas en las rampas mecánicas.

                • Erresidentziako egoiliarren orientazioa hobetzeko metodoa, batez ere gauez.
                • Algún método de orientación de los residentes, sobre todo de noche.